1.png

Stichting Red Knights Netherlands 1 Toerreglement

Art.1. Dit toer- en evenementenreglement is van toepassing op de door of namens de Red Knights georganiseerde RIDE OUT en evenementen.

Art.2. De Stichting Red Knights Netherlands 1, daaronder begrepen het bestuur en de toer- of evenementenorganisatie, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die een deelnemer aan een RIDE OUT of evenement oploopt dan wel die een deelnemer aan een RIDE OUT of evenement bewust of onbewust toebrengt aan derden.

Art.3. De organisatie behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer, wiens houding of handelen het evenement schade toe brengt dan wel voor de overige deelnemers en/of derden een gevaar is, van voortzetting van de RIDE OUT of het evenement onmiddellijk uit te sluiten.

Art.4. Beslissingen van de toer- en evenementenorganisatie zijn bindend.

Art.5. Deelnemers aan Stichting Red Knights Netherlands 1 evenementen geven bij voorbaat toestemming om van hun gemaakte foto's tijdens deze evenementen te plaatsen op de Red Knights.nl site.

Art.6. Indien aan de deelname van een RIDE OUT of evenement inschrijfgeld is verbonden, is de inschrijving tot deelname pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Art.7. Indien het aantal deelnemers aan een RIDE OUT of evenement het aantal beschikbare plaatsen overtreft zal inschrijving plaatsvinden in volgorde van binnenkomst.

Art.8. Het staat iedere deelnemer vrij om bij meerdaagse evenementen, voor eigen rekening, elders te overnachten.

Art.9. Bij een eventuele afmelding wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Uitrustingseisen ter zake van het motorrijwiel: 

Art.10. De motorrijwielen dienen in goede conditie te zijn en te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven uitrustingseisen.

Voorwaarden ten aanzien van de deelnemers:

Art.11. De deelnemers dienen over de benodigde geldige documenten te beschikken. Voor deelnemers die het motorrijwiel besturen betreffen dit voor RIDE OUT en evenementen binnen Nederland: het kentekenbewijs, het rijbewijs en een verzekeringsbewijs. Voor het buitenland dienen deze documenten te worden aangevuld met het paspoort of een id-kaart, eventueel benodigde visa, het internationale rijbewijs en de zogenaamde Groene Kaart. Voor deelnemers die het motorrijwiel niet besturen doch deelnemen als duopassagier kan binnen Nederland worden volstaan met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Voor het buitenland dient dit te worden aangevuld met paspoort of een id-kaart en de eventueel benodigde visa.


©copyright ropawebdesign.nl