4.png

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende rollen, voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, public relations/webmaster, road captain en een algemeen bestuurslid.

 

Deze bestuursleden dragen zorgen voor het reilen en zeilen van de Red Knights Netherlands 1. Zij vergaderen tenminste 2 x per jaar fysiek met elkaar en houden verder dagelijks onderling contact. Voor vragen zijn zij per mail bereikbaar.


Voor algemene vragen of als je niet precies weet wie je moet hebben, neem dan contact op met de Voorzitter, deze kan de vraag eventueel doorsturen naar de juiste persoon.

 

Hoofdbestuur:

 

Voorzitter.

Deze persoon zorgt voor werk voor de onderstaande personen en dient hierover de controle te houden.

 

Vice Voorzitter.

Is de rechter hand van de Voorzitter maar waar mogelijk wordt deze persoon ook ingezet.

 

Secretaris.

Deze persoon zorgt er voor dat iedereen na de vergadering nog weet wat hij of zij moet doen, ook zorgt hij/zij er voor dat ieder lid op de hoogte blijft van de activiteiten en vorderingen van de club.

 

Penningmeester.

Deze persoon draagt zorg voor onze schatkist en waarschuwt ons als deze bijna leeg is.

 

 

Extra niet onbelangrijke functies:

 

 

Public Relations en Webmaster.

Deze persoon zorgt voor de goede naam van de club en natuurlijk de goede contacten met andere clubs en diverse media, omdat dit nouw is verweven met internet hebben we de webmaster een dubbel functie gegeven.

 

Navigator.

Deze persoon zorgt voor een goed verloop van onze diverse toertochten, ondersteunt de lokale leden met het organiseren van toertochten.

 

Algemeen bestuurslid.

Deze persoon ondersteunt de overige bestuursleden waar nodig en zorgt ook voor een ongelijk aantal bestuursleden waardoor het stemmen democratischer verloopt.

 


©copyright ropawebdesign.nl